Over Paramedisch Centrum Oud Geleen

Onze praktijk is “hands-on”-gericht en patiënten worden bij ons “1 op 1” behandeld. Daarnaast vindt u in ons Centrum een goed geoutilleerde oefenruimte, waar zowel individueel als in groepsverband, al dan niet begeleid door de fysiotherapeut, geoefend kan worden!

Door deze aanpak en door de diversiteit aan therapie-vormen, zoals nader beschreven op deze site, willen wij ons onderscheiden van de “grotere” praktijken, die veelal “hands-off” werken.

Een verwijzing is niet nodig en fysiotherapie alsook acupunctuur worden door de meeste zorgverzekeraars betaald uit het aanvullende pakket. DUS GEEN EIGEN RISICO !

Onze Specialismen

Fysiotherapie
Manuele therapie
Dry-needling
Mulligan - concept